ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ НОВИНИ
съдебен изпълнител
Petko Machkarski
Petko Machkarski
Тел. 0301-81230
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 881
Район на действие - Окръжен съд Смолян
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИСЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПКПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПКВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПК
ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
shadow parts
КОНТАКТИ ЧСИ ПЕТКО МАЧКЪРСКИ

Вашето име *
Вашият телефон *
Вашият email адрес *
Вашето запитване
Код за сигурност
Цели и предимства Изпълнителният процес замества доброволното изпълнение, като неговата функция е да удовлетвори съдебно признатото право на кредитора (взискател) и да погаси задължението на длъжника. Нашата цел е да действаме бързо, ефективно, прозрачно и законно при изпълнението на всеки един съдебен акт, като през цялото време спазваме баланса между нуждите на кредитора и правата на длъжника. Най-важното за нас е всеки взискател да има пълното спокойствие, че ние сме направили максималното за да защитим неговия интерес и че е получил дължимото му се по законен и справедлив начин. За постигането на горните цели: - Създадохме екип от експерти, отлично познаващи законодателството, както и най-добрите български и европейски практики; - Отнасяме се с необходимото уважение и респект към всеки един взискател и длъжник, като в същото време не позволяваме нищо да ни отклони от целта ни да изпълним всеки един съдебен акт, независимо от личността и общественото положение на дължника; - Поддържаме изключително добри взаимоотношения и контакти с българските институции, което спомага за бързината и ефективността на нашата работа; - Използваме в максимална степен електронните технологии, като поддържаме електронна връзка с всички възможни бази данни в страната; -Предоставяме на всеки взискател възможност да вижда цялата информация по неговите дела от личния си компютър без да губи време за посещение в кантората, включително да си прави всякакви обобщени справки за статуса и резултатите по всички свои производства; - Познаваме и постоянно комуникираме със съдебните изпълнители в другите европейските държави, както и с Международния съюз на съдебните изпълнители, което ни дава възможност веднага да научаваме за новостите в съдебното изпълнение в Европа, както и да съдействаме на българските кредитори за изпълнение в чужбина, когато длъжникът или неговото имущество се намират извън страната; -Стриктно спазваме Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители. Ние ще направим за Вас всичко, което законът позволява, за да получите това, което Ви се дължи и то ЗАКОННО, КОРЕКТНО И ПОЧТЕНО.
Връзка с нас
petko.ma4karski@gmail.com
Тел. 030181230
Тел. +359879855875
Адрес
България
гр. Смолян 4700
ул. Бузлуджа 11 ет. 6, офис 17
Работно време
Понеделник - Петък 8:00 - 17:00
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден
Facebook Machkarski Twitter Machkarski Google + Machkarski Skype Machkarski
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
© 2013 Петко Мачкърски
Всички права са запазени
УСЛОВИЯ | ПРОДАЖБИ | УСЛУГИ | КОНТАКТИ | КАРТА
За допълнително информация объдете се на 0301-81230
Web design and Marketing