ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ НОВИНИ
съдебен изпълнител
Petko Machkarski
Petko Machkarski
Тел. 0301-81230
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 881
Район на действие - Окръжен съд Смолян
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИСЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПКПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПКВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПК
ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
shadow parts
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
Предлагани услуги по частни и публични вземания, въводи във владения (за недвижими имоти), предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие, обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти), запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност и други.
Принудително изпълнение на съдебни актове по реда на ГПК: 
- Събиране на парични вземания
- Предаване владението на движими вещи и на недвижими имоти
- Изпълнение на съдебни решения, с които длъжникът е осъден да извърши определени действия 
- Публична продан на делбени имоти. 
Изпълнение на допуснати от съда обезпечителни мерки: 
- запори върху движими вещи и вземания 
- други мерки, постановени от съда. Принудително изпълнение на актове на административните съдилища по реда на АПК. 
Събиране на публични вземания по реда на ДОПК по възлагане на държавен орган или община. 
Други дейности: 
- Пълно проучване имуществото на длъжника по възлагане от взискателя (кредитора) по образуваните изпълнителни дела 
- Определяне най-подходящия и ефективен начин за изпълнение (служебно движение на делото) по възлагане от взискателя по образуваните изпълнителни дела
 - Пазене на даденото в обезпечение имущество по възлагане на страните; - Посредничество за постигане на спогодба между страните по изпълнителните дела при възлагане 
- Изпълнение по реда на Закона за особените залози по възлагане от обезпечения кредитор (продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или ГПК и изпълняване функциите на депозитар) 
- Връчване на съдебни призовки, съобщения и книжа в исковото производство (по искане на страната и разпореждане на съда)
- Връчване на частни документи, нотариални покани и други. Издаване на справки от регистъра на длъжниците за наличието или липсата на заведени изпълнителни дела срещу молителя при всички ЧСИ на територията на страната. Повече информация можете да получите на адрес
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
НОРМАТИВНА УРЕДБА
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ
ТАРИФА И ЦЕНИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Частното съдебно изпълнение е всъщност държавно изпълнение, осъществявано от държавата посредством лица, които не са нейни служители.

Връзка с нас
petko.ma4karski@gmail.com
Тел. 030181230
Тел. +359879855875
Адрес
България
гр. Смолян 4700
ул. Бузлуджа 11 ет. 6, офис 17
Работно време
Понеделник - Петък 8:00 - 17:00
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден
Facebook Machkarski Twitter Machkarski Google + Machkarski Skype Machkarski
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
© 2013 Петко Мачкърски
Всички права са запазени
УСЛОВИЯ | ПРОДАЖБИ | УСЛУГИ | КОНТАКТИ | КАРТА
За допълнително информация объдете се на 0301-81230
Web design and Marketing