ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ НОВИНИ
съдебен изпълнител
Petko Machkarski
Petko Machkarski
Тел. 0301-81230
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 881
Район на действие - Окръжен съд Смолян
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИСЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПКПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПКВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПК
ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
shadow parts
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образци на документи необходими при частни и публични вземания, въводи във владения (за недвижими имоти), предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие, обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти), запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност и други.
Молба за прехввърляне на изпълнително производство от ДСИ към ЧСИ Молба за прехввърляне на изпълнително производство от ДСИ към ЧСИ
Наддавателно предложение за участие в публична продан Наддавателно предложение за участие в публична продан
Молба за разсрочване по чл. 454 от ГПК Молба за разсрочване по чл. 454 от ГПК
Молба за продължаване действията при друг ЧСИ Молба за продължаване действията при друг ЧСИ
Молба за прекратяване на ИД Молба за прекратяване на ИД
Молба за прекратяване на ИД - плащане на взискателя Молба за прекратяване на ИД - плащане на взискателя
Молба за превод на суми Молба за превод на суми
Молба за образуване на дело по обезпечение Молба за образуване на дело по обезпечение
Молба за образуване на дело по изп. лист Молба за образуване на дело по изп. лист
Молба за образуване на дело за въвод Молба за образуване на дело за въвод
Молба за конституиране на поръчител като взискател Молба за конституиране на поръчител като взискател
Молба за издаване на удостоверение за присъединяване при друго ЧСИ Молба за издаване на удостоверение за присъединяване при друго ЧСИ
Молба за връщане на надвнесени суми Молба за връщане на надвнесени суми
Молба за връщане на задатък Молба за връщане на задатък
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
НОРМАТИВНА УРЕДБА
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ
ТАРИФА И ЦЕНИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Частното съдебно изпълнение е всъщност държавно изпълнение, осъществявано от държавата посредством лица, които не са нейни служители.

Връзка с нас
petko.ma4karski@gmail.com
Тел. 030181230
Тел. +359879855875
Адрес
България
гр. Смолян 4700
ул. Бузлуджа 11 ет. 6, офис 17
Работно време
Понеделник - Петък 8:00 - 17:00
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден
Facebook Machkarski Twitter Machkarski Google + Machkarski Skype Machkarski
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
© 2013 Петко Мачкърски
Всички права са запазени
УСЛОВИЯ | ПРОДАЖБИ | УСЛУГИ | КОНТАКТИ | КАРТА
За допълнително информация объдете се на 0301-81230
Web design and Marketing